Flekon.com

Discount: 15%

Address

Shop 24, Level 1, Block C, Jamuna Future Park, Baridhara, Dhaka 1229

Phone

01721 883888

Email

zishan007@live.com