M R Biriyani House

Discount: 15%

Address

Shop 7, Level 5, Block C, Jamuna Future Park, Baridhara, Dhaka 1229

Phone

01760 008002